Verona w Instytucie Manngha

Wznoszone przez Verona Building budynki wyróżniają się szlachetną architekturą. Projektowanie i artystyczne kształtowanie budowli nie jest wyłącznie dziedziną techniki, lecz również sztuki. To sfera wartości istotna w aspekcie symbolicznym, a zarazem rzeczywistość znacząca w wymiarze materialnym. Rozumiejąc doniosłe znaczenie architektury w stymulacji rozwoju kraju, z przyjemnością angażujemy się w działania wspierające jej rozwój i służące wymianie doświadczeń architektów Europy.

Verona Buiding jest sponsorem wystawy archITektura/archItecture/architektura, przedstawiającej dorobek 11 włoskich pracowni architektonicznych, młodych, lecz cieszących się sporymi osiągnięciami. Prezentowane prace można uznać za reprezentatywny wycinek współczesnej architektury włoskiej, bowiem charakteryzują się z jednej strony właściwym jej utylitaryzmem, estetyką i elegancją zarazem, a z drugiej – obficie czerpią z nieprzebranych źródeł dorobku włoskich twórców. A jest z czego, bowiem Włochy od wieków były kolebką nowych kierunków artystycznych, miejscem gdzie architektura, rzeźba i malarstwo splatały się w nierozłączną całość, wydając twórców na miarę Leonarda da Vinci, Rafaela czy Michała Anioła. Nie dziwi więc, że współczesna architektura włoska jest wciąż na nowo odkrywana i zyskuje w świecie coraz większy rozgłos.

Nieprzypadkowo wybrano miejsce prezentacji wystawy – uznane za Ikonę Polskiej Architektury Centrum Manggha w Krakowie , gdzie spotykają się tradycje i kultury na płaszczyźnie zarówno historycznej, jak współczesnej – artystycznej i technologicznej. Miejsce o tyle stosowne, że wystawa i towarzyszące jej seminaria sprzyjały wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu kontaktów i współpracy między polskimi i włoskimi architektami. Bowiem Włosi, doceniając wysoki poziom dzieł polskich projektantów, widzą w naszym kraju olbrzymi potencjał, w którego kształtowaniu chcieliby uczestniczyć.