Nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich

„22 października 2011 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dorocznej Nagrody Roku 2010 oraz Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych pod Honorowym Patronatem Ministra Infrastruktury.

Nagroda Roku SARP za najlepszy obiekt architektoniczny to najważniejsze wydarzenie w życiu środowiska zawodowego polskich architektów. Nagroda Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich przyznawana jest architektowi za wybudowany i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych.

Jury Nagrody Roku 2010 postanowiło przyznać wyróżnienie specjalne projektantowi budynku Corte Verona we Wrocławiu "za bardzo staranne zaprojektowanie kwartału zabudowy mieszkaniowej wnoszącego nowe wartości architektoniczne do zastanego kontekstu urbanistycznego; za stworzenie bardzo dobrych warunków zamieszkania przy twórczym podejściu do sposobu kształtowania typowego kwartału w przekroju i elewacjach".

 

Inwestycje realizowane przez Verona Building cechuje dbałość o detal i nowoczesna, elegancka architektura. Z nieukrywaną radością przyjęliśmy kolejne wyróżnienie dla inwestycji Corte Verona, która została doceniona na forum ogólnopolskim.