Verona Liderem Dynamiki

Grupa z Werony na pierwszym miejscu w klasyfikacji Mediobanca spośród 18 spółek, które odnotowały największy wzrost w roku 2004.

Obrót wynoszący 112,6 miliona euro przy 73% wzroście w stosunku do roku 2003

Spółka Valdadige Costruzioni z Werony została liderem pośród dynamicznie działających spółek. Ustaliła to Mediobanca, która sporządziła klasyfikację spółek, jakie w roku 2004 odnotowały wzrost obrotów ( a powinny one były osiągnąć poziom od 50 do 290 milionów) o minimum 20% oraz zyski wynoszące co najmniej 4% przychodów. Jest to doskonały wynik dla spółki z Corte Pancaldo, Prezesem której jest architekt Sergio Lunardi, Dyrektorem –inżynier Carlo Oppici, zaś akcjonariuszami – rodzina Benzi pochodząca z Romanii, ale mająca tekże swoje korzenie w Weronie. „ Jest to podwójna satysfakcja – przypomina Oppici – biorąc pod uwagę, że uznanie to, dzięki któremu znaleźliśmy się na czele klasyfikacji sporządzonej przez Mediobanca, spotyka nas po takim roku ,w którym po raz pierwszy od roku 2000 nastąpił wzrost firm o takich samych parametrach, jakie charakteryzują także i nasze przedsiębiorstwo, a więc mieliśmy do pokonania konkurencję o niebagatelnym wymiarze i prestiżu”.
Istotnie, firma Valdadige costruzioni zajęła pierwsze miejsce pośród 18 spółek spełniających wszystkie wymogi , podczas gdy rok temu było ich zaledwie 7, zaś w roku 2002 - 14. W większości (6) są to firmy, których siedziby znajdują się w północno-wschodniej części kraju. „Główną cechą tych spółek – przypomina Mediobanca – jest duży udział majątku własnego, tak, że w niektórych przypadkach zupełnie nie występują zobowiązania, dzięki czemu spółki te mogą być nienotowane na Giełdzie, gdyż ich strukturę produkcyjną charakteryzuje niewielkie wykorzystanie kapitału.
Nie dotyczy to jednak spółki Valdadige, której przeważająca działalność to budownictwo mieszkaniowe i obiekty handlowe (a nie produkcja wyrobów z zakresu ceramiki budowlanej i materiałów budowlanych, jak podano w jednej z informacji), co wiąże się ze sporym zapotrzebowaniem na tereny budowlane, które są przez nią stopniowo nabywane, a następnie zagospodarowywane. Dlatego też zdecydowanie pewnym celem na najbliższe lata jest utrzymanie samej tylko działalności budowlanej, której obecny wzrost wyniósł 95,3 miliona, na stałym poziomie około 100 milionów.
Obrót Grupy Valdadige costruzioni w roku ubiegłym, obejmujący obiekty budowlane i wypoczynkowe (między innymi Oltremare, które kosztowało 80 milionów, a obecnie jest dodatkowo rozbudowywane , i które nadzorowane było bezpośrednio przez Lunardiego, oraz Aquafan w Riccione) zamknął się w kwocie 112,6 milionów, przy wzroście za rok 2003 wynoszącym 73%. Grupa podwoiła wymiar wykonywanych prac (11,7 miliona), ograniczyła koszty finansowe do 1,9 miliona, pomimo sporych inwestycji w obiekty wypoczynkowe, oraz osiągnęła zysk netto wynoszący 5,6 miliona, po odprowadzeniu podatku dochodowego w wysokości 4,4 miliona. Majątek netto firmy wzrósł o 13%, osiągając kwotę 36,6 miliona.
Wszystko to przy stanie zatrudnienia wynoszącym 145 osób (z czego 48 zatrudnionych jest w budownictwie, a 97 przy realizacji obiektów wypoczynkowych), nie licząc 367 pracowników sezonowych.
„Z naszych wyliczeń wynika – przypomina Lunardi – że ilość wykonanych w ostatnich latach robót jest ogromna. Obliczyliśmy, że zrealizowanych zostało co najmniej 12.000 lokali.”
Firma prowadziła działalność na całym obszarze Triveneto, realizując poważne przedsięwzięcia w regionie Friuli Venezia Giulia, w okolicach Padwy, w Weronie i na terenie jej prowincji, zwłaszcza nad jeziorem Garda, a także w Romanii (gdzie oczekuje się na rozpoczęcie budowy wielkiego kompleksu Rimini & Rimini) oraz w Lombardii – od Bresci do Brianzy, obecnie przy dużej koncentracji prac w rejonie Mediolanu , gdzie realizuje się niezwykle prestiżowe rozwiązania.
Jednakże od paru lat Valdadige costruzioni prowadzi także działalność w Polsce, gdzie powiela standardy przyjęte we Włoszech, poczynając od Krakowa, gdzie aktualnie realizowany jest kompleks mieszkaniowy z przeznaczeniem dla ludzi uprawiających wolne zawody oraz dla klasy średniej.